แบบธรรมเนียมทหาร

(1/4) > >>

BEER ♥ รักในหลวง:
ยศต่างๆ ในกองทัพอากาศเรียกว่าอะไรบ้างครับ

เช่น ยศ ตำแหน่ง และชื่อเรียก ในกองทัพบก

สิบเอก = ผู้บังคับหมู่ (หมู่)
จ่าสิบเอก = รองผู้บังคับหมวด (จ่า)
ร้อยตรี = ผู้บังคับหมวด (ผู้หมวด)
ร้อยโท = ผู้บังคับหมวด / รองผู้บังคับกองร้อย / ผู้บังคับกองร้อย (ผู้หมวด / ผู้กอง)
ร้อยเอก = ผู้บังคับกองร้อย (ผู้กอง)
พันตรี = รองผู้บังคับกองพัน (ผู้พัน)
พันโท = ผู้บังคับกองพัน (ผู้พัน)
พันเอก = ผู้บังคับการกรม (ผู้การ)

ในกองทัพอากาศ หมายถึงอะไรบ้างครับ
ตั้งแต่จ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศเอก และเรืออากาศตรี - นาวาอากาศเอก

แล้วแบบธรรมเนียมทหารของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ

อยากทราบเพราะเทอม 2 ผมจะไปฝึกงานอยู่กองบินครับ
จะได้วางตัวให้ถูกต้อง พูดจาให้ถูกต้อง รู้ธรรมเนียม รู้มารยาทครับ

ปล. การเคาะประตู ได้ยินมาว่า ชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตร เคาะต่างกันด้วย
สมมุติตอนนี้ผมครองยศ ว่าที่ สิบตรี ของกองทัพบก จะต้องเคาะประตูยังไงครับ

ขอบคุณพี่ๆ สมาชิกสำหรับคำตอบครับ ::014::

NaiMai>รักในหลวง:
 ;D เข้าไปฝึกงานเมื่อไร เดี๋ยวพี่ ๆ ข้างในก็จะแนะนำให้เองนั่นแหละครับ แต่ส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ กัน แต่ยศของ ทอ. จะเรียกต่างกันนิดหน่อย ;D

สิบเอก =  จ่าอากาศ
จ่าสิบเอก =  พันจ่าอากาศ
ร้อย.... =   เรืออากาศ.....
พัน.... =  นาวาอากาศ.....

 ;D ฝึกงานที่กองบินไหนครับ ;D

sig_surath7171:


PU45™:
                   เห็นบั้งน้าซิกแล้วอยากมีติดกะเขาบ้าง   ::004::

จอยฮันเตอร์:
เครื่องหมายยศ ทหารเรือ,ทหารอากาศ ผมดูไม่เป็นเลย ::005::

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป